1.
Lishan Jia, Xiaozhong Li, Zhihua Chen, Hai Jiang, Baoqin Zhang, Min Zhang, Guimei Shan, Yueqin Gu. Urinary screening of elementary school students in Taicang, China. EJHD [Internet]. 2021Oct.7 [cited 2022Jan.19];35(2). Available from: https://ejhd.org/index.php/ejhd/article/view/4486