1.
Dongyong Yang, Zhixing Zhu, Huihuang Lin, Zhenwei Lin, Yi Wang, Chi Cai, Jimin Fan, Yiming Zeng. The value of a novel percutaneous lung puncture clamp biopsy technique in the diagnosis of pulmonary nodules. EJHD [Internet]. 2021Oct.7 [cited 2022Jan.19];35(2). Available from: https://ejhd.org/index.php/ejhd/article/view/4477