[1]
Lishan Jia, Xiaozhong Li, Zhihua Chen, Hai Jiang, Baoqin Zhang, Min Zhang, Guimei Shan and Yueqin Gu 2021. Urinary screening of elementary school students in Taicang, China. The Ethiopian Journal of Health Development . 35, 2 (Oct. 2021).