[1]
Dongyong Yang, Zhixing Zhu, Huihuang Lin, Zhenwei Lin, Yi Wang, Chi Cai, Jimin Fan and Yiming Zeng 2021. The value of a novel percutaneous lung puncture clamp biopsy technique in the diagnosis of pulmonary nodules. The Ethiopian Journal of Health Development . 35, 2 (Oct. 2021).